Betelförsamlingen i Kristdala:

Vi är en frikyrka i Kristdala som tillhör samfundet
Evangeliska Frikyrkan.. Vi har en baptistisk dopsyn där den
personliga tron och dopet är oskiljaktiga.

Vi tror enligt Johannes evangelium 14:6 att:


Våran utgångspunkt är att:


DU också kan hitta en mening med ditt liv

 i gemenskapen med Jesus Kristus.

VI vill finnas här för dig,

och tror också att du har mycket att tillföra våran gemenskap.

GRUNDPELARNA som församlingen står på är hämtade från Apostlagärningarna 2:42:

  • Bön
  • Nattvarden
  • Bibeln som Guds Ord
  • Församlingsgemenskapen


Senast Uppdaterad: 2017-09-23

Evenemang:

19 Oktober 19:00
Ekumenisk bönevecka
i Kristdala kyrka

20 Oktober 09:00
Ekumenisk bönevecka
i Missionshuset

21 Oktober 19:00
Ekumenisk bönevecka
i Missionshuset

22 Oktober 16:00
Gemenskap andakt servering
Markus och Ellen m.flera